Comité de Competició

 

El Comitè de Competició és l'òrgan disciplinari de primera instància, que dictamina sobre les incidències dels esports organitzats pel CELH. La base de la seva actuació és la Normativa de Competició. El seu dia de reunió és el dimecres a la tarda (18:30h). Tots els recursos han de ser enviats abans d'aquest dia i hora. De cada reunió es fa un acta.


                                                                                                              ACTES DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ                                                                        

25 OCTUBRE 2017   7 MARÇ 2018
2 NOVEMBRE 2017   14 MARÇ 2018
8 NOVEMBRE 2017   21 MARÇ 2018
15 NOVEMBRE 2017   4 ABRIL 2018
22 NOVEMBRE 2017   11 ABRIL 2018
29 NOVEMBRE 2017   18 ABRIL 2018
13 DESEMBRE 2017    
20 DESEMBRE 2017    
17 GENER 2018    
24 GENER 2018    
31 GENER 2018    
7 FEBRER 2018    
21 FEBRER 2018    
28 FEBRER 2018    

 


                                                                                                         MEMBRES DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ

President:

Juan Carrillo

Vocal:

Juan A. Ramos

Secretària:

Mari Ángeles Mesa

Vocal:

Reme Reina

Vocal:

Esteban Crespo

Vocal:

Dani Torres

Daniel Torres

Vocal:

Agustín Martínez